logo
邱騰華、劉江華總能夠有嘢講…
FacebookYoutube訂閱
節目預告:
10-26 12:00 AM 黃永有答案     10-26 01:00 AM A1解困     10-26 02:00 AM 撲克列傳     10-26 08:00 AM A1解困     10-26 09:00 AM 時事中文     10-26 10:00 AM 時事數字     10-26 11:00 AM 撲克列傳     10-26 12:00 PM 日日抵讚     10-26 01:00 PM 黃永有答案     10-26 02:00 PM A1解困     10-26 03:00 PM 撲克列傳     10-26 04:00 PM 時事中文     10-26 05:00 PM 時事數字     10-26 06:00 PM 日日抵讚     10-26 07:00 PM 黃永有答案     10-26 08:00 PM 撲克列傳     10-26 09:00 PM 時事中文     10-26 10:00 PM 時事數字     10-26 11:00 PM 日日抵讚     10-27 12:00 AM 黃永有答案     10-27 01:00 AM A1解困     10-27 02:00 AM 撲克列傳     10-27 08:00 AM 時事ENG文     10-27 09:00 AM A1解困     10-27 10:00 AM A1解困     10-27 11:00 AM 黃永有答案     10-27 12:00 PM 撲克列傳     10-27 01:00 PM 時事中文     10-27 02:00 PM 時事數字     10-27 03:00 PM 時事ENG文     10-27 04:00 PM 日日抵讚     10-27 05:00 PM 黃永有答案     10-27 06:00 PM A1解困     10-27 07:00 PM 撲克列傳     10-27 08:00 PM 時事中文     10-27 09:00 PM 時事數字     10-27 10:00 PM 撲克列傳     10-27 11:00 PM 日日抵讚     10-28 12:00 AM 黃永有答案     10-28 01:00 AM A1解困     10-28 02:00 AM 撲克列傳     10-28 08:00 AM 時事ENG文     10-28 09:00 AM A1解困     10-28 10:00 AM A1解困     10-28 11:00 AM 黃永有答案     10-28 12:00 PM 撲克列傳     10-28 01:00 PM 時事中文     10-28 02:00 PM 時事數字     10-28 03:00 PM 時事ENG文     10-28 04:00 PM 日日抵讚     10-28 05:00 PM 黃永有答案     10-28 06:00 PM A1解困     10-28 07:00 PM 撲克列傳     10-28 08:00 PM 時事中文     10-28 09:00 PM 時事數字     10-28 10:00 PM 撲克列傳     10-28 11:00 PM 日日抵讚     10-29 12:00 AM 黃永有答案     10-29 01:00 AM A1解困     10-29 02:00 AM 撲克列傳     10-29 08:00 AM 時事ENG文     10-29 09:00 AM A1解困     10-29 10:00 AM A1解困     10-29 11:00 AM 黃永有答案     10-29 12:00 PM 撲克列傳     10-29 01:00 PM 時事中文     10-29 02:00 PM 時事數字     10-29 03:00 PM 時事ENG文     10-29 04:00 PM 日日抵讚     10-29 05:00 PM 黃永有答案     10-29 06:00 PM A1解困     10-29 07:00 PM 撲克列傳     10-29 08:00 PM 時事中文     10-29 09:00 PM 時事數字     10-29 10:00 PM 撲克列傳     10-29 11:00 PM 日日抵讚     10-30 12:00 AM 黃永有答案     10-30 01:00 AM A1解困     10-30 02:00 AM 撲克列傳     10-30 08:00 AM 時事ENG文     10-30 09:00 AM A1解困     10-30 10:00 AM A1解困     10-30 11:00 AM 黃永有答案     10-30 12:00 PM 撲克列傳     10-30 01:00 PM 時事中文     10-30 02:00 PM 時事數字     10-30 03:00 PM 時事ENG文     10-30 04:00 PM 日日抵讚     10-30 05:00 PM 黃永有答案     10-30 06:00 PM A1解困     10-30 07:00 PM 撲克列傳     10-30 08:00 PM 時事中文     10-30 09:00 PM 時事數字     10-30 10:00 PM 撲克列傳     10-30 11:00 PM 日日抵讚     10-31 12:00 AM 黃永有答案     10-31 01:00 AM A1解困     10-31 02:00 AM 撲克列傳     10-31 08:00 AM 時事ENG文     10-31 09:00 AM A1解困     10-31 10:00 AM A1解困     10-31 11:00 AM 黃永有答案     10-31 12:00 PM 撲克列傳     10-31 01:00 PM 時事中文     10-31 02:00 PM 時事數字     10-31 03:00 PM 時事ENG文     10-31 04:00 PM 日日抵讚     10-31 05:00 PM 黃永有答案     10-31 06:00 PM A1解困     10-31 07:00 PM 撲克列傳     10-31 08:00 PM 時事中文     10-31 09:00 PM 時事數字     10-31 10:00 PM 撲克列傳     10-31 11:00 PM 日日抵讚     11-01 12:00 AM 黃永有答案     11-01 01:00 AM A1解困     11-01 02:00 AM 撲克列傳     11-01 08:00 AM A1解困     11-01 09:00 AM 時事中文     11-01 10:00 AM 時事數字     11-01 11:00 AM 撲克列傳     11-01 12:00 PM 日日抵讚     11-01 01:00 PM 黃永有答案     11-01 02:00 PM A1解困     11-01 03:00 PM 撲克列傳     11-01 04:00 PM 時事中文     11-01 05:00 PM 時事數字     11-01 06:00 PM 日日抵讚     11-01 07:00 PM 黃永有答案     11-01 08:00 PM 撲克列傳     11-01 09:00 PM 時事中文     11-01 10:00 PM 時事數字     11-01 11:00 PM 日日抵讚     11-02 12:00 AM 黃永有答案     11-02 01:00 AM A1解困     11-02 02:00 AM 撲克列傳     11-02 08:00 AM A1解困     11-02 09:00 AM 時事中文     11-02 10:00 AM 時事數字     11-02 11:00 AM 撲克列傳     11-02 12:00 PM 日日抵讚     11-02 01:00 PM 黃永有答案     11-02 02:00 PM A1解困     11-02 03:00 PM 撲克列傳     11-02 04:00 PM 時事中文     11-02 05:00 PM 時事數字     11-02 06:00 PM 日日抵讚     11-02 07:00 PM 黃永有答案     11-02 08:00 PM 撲克列傳     11-02 09:00 PM 時事中文     11-02 10:00 PM 時事數字     11-02 11:00 PM 日日抵讚     11-03 12:00 AM 黃永有答案     11-03 01:00 AM A1解困     11-03 02:00 AM 撲克列傳     11-03 08:00 AM 時事ENG文     11-03 09:00 AM A1解困     11-03 10:00 AM A1解困     11-03 11:00 AM 黃永有答案     11-03 12:00 PM 撲克列傳     11-03 01:00 PM 時事中文     11-03 02:00 PM 時事數字     11-03 03:00 PM 時事ENG文     11-03 04:00 PM 日日抵讚     11-03 05:00 PM 黃永有答案     11-03 06:00 PM A1解困     11-03 07:00 PM 撲克列傳     11-03 08:00 PM 時事中文     11-03 09:00 PM 時事數字     11-03 10:00 PM 撲克列傳     11-03 11:00 PM 日日抵讚     11-04 12:00 AM 黃永有答案     11-04 01:00 AM A1解困     11-04 02:00 AM 撲克列傳     11-04 08:00 AM 時事ENG文     11-04 09:00 AM A1解困     11-04 10:00 AM A1解困     11-04 11:00 AM 黃永有答案     11-04 12:00 PM 撲克列傳     11-04 01:00 PM 時事中文     11-04 02:00 PM 時事數字     11-04 03:00 PM 時事ENG文     11-04 04:00 PM 日日抵讚     11-04 05:00 PM 黃永有答案     11-04 06:00 PM A1解困     11-04 07:00 PM 撲克列傳     11-04 08:00 PM 時事中文     11-04 09:00 PM 時事數字     11-04 10:00 PM 撲克列傳     11-04 11:00 PM 日日抵讚     11-05 12:00 AM 黃永有答案     11-05 01:00 AM A1解困     11-05 02:00 AM 撲克列傳     11-05 08:00 AM 時事ENG文     11-05 09:00 AM A1解困     11-05 10:00 AM A1解困     11-05 11:00 AM 黃永有答案     11-05 12:00 PM 撲克列傳     11-05 01:00 PM 時事中文     11-05 02:00 PM 時事數字     11-05 03:00 PM 時事ENG文     11-05 04:00 PM 日日抵讚     11-05 05:00 PM 黃永有答案     11-05 06:00 PM A1解困     11-05 07:00 PM 撲克列傳     11-05 08:00 PM 時事中文     11-05 09:00 PM 時事數字     11-05 10:00 PM 撲克列傳     11-05 11:00 PM 日日抵讚     11-06 12:00 AM 黃永有答案     11-06 01:00 AM A1解困     11-06 02:00 AM 撲克列傳     11-06 08:00 AM 時事ENG文     11-06 09:00 AM A1解困     11-06 10:00 AM A1解困     11-06 11:00 AM 黃永有答案     11-06 12:00 PM 撲克列傳     11-06 01:00 PM 時事中文     11-06 02:00 PM 時事數字     11-06 03:00 PM 時事ENG文     11-06 04:00 PM 日日抵讚     11-06 05:00 PM 黃永有答案     11-06 06:00 PM A1解困     11-06 07:00 PM 撲克列傳     11-06 08:00 PM 時事中文     11-06 09:00 PM 時事數字     11-06 10:00 PM 撲克列傳     11-06 11:00 PM 日日抵讚     11-07 12:00 AM 黃永有答案     11-07 01:00 AM A1解困     11-07 02:00 AM 撲克列傳     11-07 08:00 AM 時事ENG文     11-07 09:00 AM A1解困     11-07 10:00 AM A1解困     11-07 11:00 AM 黃永有答案     11-07 12:00 PM 撲克列傳     11-07 01:00 PM 時事中文     11-07 02:00 PM 時事數字     11-07 03:00 PM 時事ENG文     11-07 04:00 PM 日日抵讚     11-07 05:00 PM 黃永有答案     11-07 06:00 PM A1解困     11-07 07:00 PM 撲克列傳     11-07 08:00 PM 時事中文     11-07 09:00 PM 時事數字     11-07 10:00 PM 撲克列傳     11-07 11:00 PM 日日抵讚     11-08 12:00 AM 黃永有答案     11-08 01:00 AM A1解困     11-08 02:00 AM 撲克列傳     11-08 08:00 AM A1解困     11-08 09:00 AM 時事中文     11-08 10:00 AM 時事數字     11-08 11:00 AM 撲克列傳     11-08 12:00 PM 日日抵讚     11-08 01:00 PM 黃永有答案     11-08 02:00 PM A1解困     11-08 03:00 PM 撲克列傳     11-08 04:00 PM 時事中文     11-08 05:00 PM 時事數字     11-08 06:00 PM 日日抵讚     11-08 07:00 PM 黃永有答案     11-08 08:00 PM 撲克列傳     11-08 09:00 PM 時事中文     11-08 10:00 PM 時事數字     11-08 11:00 PM 日日抵讚     11-09 12:00 AM 黃永有答案     11-09 01:00 AM A1解困     11-09 02:00 AM 撲克列傳     11-09 08:00 AM A1解困     11-09 09:00 AM 時事中文     11-09 10:00 AM 時事數字     11-09 11:00 AM 撲克列傳     11-09 12:00 PM 日日抵讚     11-09 01:00 PM 黃永有答案     11-09 02:00 PM A1解困     11-09 03:00 PM 撲克列傳     11-09 04:00 PM 時事中文     11-09 05:00 PM 時事數字     11-09 06:00 PM 日日抵讚     11-09 07:00 PM 黃永有答案     11-09 08:00 PM 撲克列傳     11-09 09:00 PM 時事中文     11-09 10:00 PM 時事數字     11-09 11:00 PM 日日抵讚     11-10 12:00 AM 黃永有答案     11-10 01:00 AM A1解困     11-10 02:00 AM 撲克列傳     11-10 08:00 AM 時事ENG文     11-10 09:00 AM A1解困     11-10 10:00 AM A1解困     11-10 11:00 AM 黃永有答案     11-10 12:00 PM 撲克列傳     11-10 01:00 PM 時事中文     11-10 02:00 PM 時事數字     11-10 03:00 PM 時事ENG文     11-10 04:00 PM 日日抵讚     11-10 05:00 PM 黃永有答案     11-10 06:00 PM A1解困     11-10 07:00 PM 撲克列傳     11-10 08:00 PM 時事中文     11-10 09:00 PM 時事數字     11-10 10:00 PM 撲克列傳     11-10 11:00 PM 日日抵讚     11-11 12:00 AM 黃永有答案     11-11 01:00 AM A1解困     11-11 02:00 AM 撲克列傳     11-11 08:00 AM 時事ENG文     11-11 09:00 AM A1解困     11-11 10:00 AM A1解困     11-11 11:00 AM 黃永有答案     11-11 12:00 PM 撲克列傳     11-11 01:00 PM 時事中文     11-11 02:00 PM 時事數字     11-11 03:00 PM 時事ENG文     11-11 04:00 PM 日日抵讚     11-11 05:00 PM 黃永有答案     11-11 06:00 PM A1解困     11-11 07:00 PM 撲克列傳     11-11 08:00 PM 時事中文     11-11 09:00 PM 時事數字     11-11 10:00 PM 撲克列傳     11-11 11:00 PM 日日抵讚     11-12 12:00 AM 黃永有答案     11-12 01:00 AM A1解困     11-12 02:00 AM 撲克列傳     11-12 08:00 AM 時事ENG文     11-12 09:00 AM A1解困     11-12 10:00 AM A1解困     11-12 11:00 AM 黃永有答案     11-12 12:00 PM 撲克列傳     11-12 01:00 PM 時事中文     11-12 02:00 PM 時事數字     11-12 03:00 PM 時事ENG文     11-12 04:00 PM 日日抵讚     11-12 05:00 PM 黃永有答案     11-12 06:00 PM A1解困     11-12 07:00 PM 撲克列傳     11-12 08:00 PM 時事中文     11-12 09:00 PM 時事數字     11-12 10:00 PM 撲克列傳     11-12 11:00 PM 日日抵讚     11-13 12:00 AM 黃永有答案     11-13 01:00 AM A1解困     11-13 02:00 AM 撲克列傳     11-13 08:00 AM 時事ENG文     11-13 09:00 AM A1解困     11-13 10:00 AM A1解困     11-13 11:00 AM 黃永有答案     11-13 12:00 PM 撲克列傳     11-13 01:00 PM 時事中文     11-13 02:00 PM 時事數字     11-13 03:00 PM 時事ENG文     11-13 04:00 PM 日日抵讚     11-13 05:00 PM 黃永有答案     11-13 06:00 PM A1解困     11-13 07:00 PM 撲克列傳     11-13 08:00 PM 時事中文     11-13 09:00 PM 時事數字     11-13 10:00 PM 撲克列傳     11-13 11:00 PM 日日抵讚     11-14 12:00 AM 黃永有答案     11-14 01:00 AM A1解困     11-14 02:00 AM 撲克列傳     11-14 08:00 AM 時事ENG文     11-14 09:00 AM A1解困     11-14 10:00 AM A1解困     11-14 11:00 AM 黃永有答案     11-14 12:00 PM 撲克列傳     11-14 01:00 PM 時事中文     11-14 02:00 PM 時事數字     11-14 03:00 PM 時事ENG文     11-14 04:00 PM 日日抵讚     11-14 05:00 PM 黃永有答案     11-14 06:00 PM A1解困     11-14 07:00 PM 撲克列傳     11-14 08:00 PM 時事中文     11-14 09:00 PM 時事數字     11-14 10:00 PM 撲克列傳     11-14 11:00 PM 日日抵讚     11-15 12:00 AM 黃永有答案     11-15 01:00 AM A1解困     11-15 02:00 AM 撲克列傳     11-15 08:00 AM A1解困     11-15 09:00 AM 時事中文     11-15 10:00 AM 時事數字     11-15 11:00 AM 撲克列傳     11-15 12:00 PM 日日抵讚     11-15 01:00 PM 黃永有答案     11-15 02:00 PM A1解困     11-15 03:00 PM 撲克列傳     11-15 04:00 PM 時事中文     11-15 05:00 PM 時事數字     11-15 06:00 PM 日日抵讚     11-15 07:00 PM 黃永有答案     11-15 08:00 PM 撲克列傳     11-15 09:00 PM 時事中文     11-15 10:00 PM 時事數字     11-15 11:00 PM 日日抵讚     11-16 12:00 AM 黃永有答案     11-16 01:00 AM A1解困     11-16 02:00 AM 撲克列傳     11-16 08:00 AM A1解困     11-16 09:00 AM 時事中文     11-16 10:00 AM 時事數字     11-16 11:00 AM 撲克列傳     11-16 12:00 PM 日日抵讚     11-16 01:00 PM 黃永有答案     11-16 02:00 PM A1解困     11-16 03:00 PM 撲克列傳     11-16 04:00 PM 時事中文     11-16 05:00 PM 時事數字     11-16 06:00 PM 日日抵讚     11-16 07:00 PM 黃永有答案     11-16 08:00 PM 撲克列傳     11-16 09:00 PM 時事中文     11-16 10:00 PM 時事數字     11-16 11:00 PM 日日抵讚     11-17 12:00 AM 黃永有答案     11-17 01:00 AM A1解困     11-17 02:00 AM 撲克列傳     11-17 08:00 AM 時事ENG文     11-17 09:00 AM A1解困     11-17 10:00 AM A1解困     11-17 11:00 AM 黃永有答案     11-17 12:00 PM 撲克列傳     11-17 01:00 PM 時事中文     11-17 02:00 PM 時事數字     11-17 03:00 PM 時事ENG文     11-17 04:00 PM 日日抵讚     11-17 05:00 PM 黃永有答案     11-17 06:00 PM A1解困     11-17 07:00 PM 撲克列傳     11-17 08:00 PM 時事中文     11-17 09:00 PM 時事數字     11-17 10:00 PM 撲克列傳     11-17 11:00 PM 日日抵讚     11-18 12:00 AM 黃永有答案     11-18 01:00 AM A1解困     11-18 02:00 AM 撲克列傳     11-18 08:00 AM 時事ENG文     11-18 09:00 AM A1解困     11-18 10:00 AM A1解困     11-18 11:00 AM 黃永有答案     11-18 12:00 PM 撲克列傳     11-18 01:00 PM 時事中文     11-18 02:00 PM 時事數字     11-18 03:00 PM 時事ENG文     11-18 04:00 PM 日日抵讚     11-18 05:00 PM 黃永有答案     11-18 06:00 PM A1解困     11-18 07:00 PM 撲克列傳     11-18 08:00 PM 時事中文     11-18 09:00 PM 時事數字     11-18 10:00 PM 撲克列傳     11-18 11:00 PM 日日抵讚     11-19 12:00 AM 黃永有答案     11-19 01:00 AM A1解困     11-19 02:00 AM 撲克列傳     11-19 08:00 AM 時事ENG文     11-19 09:00 AM A1解困     11-19 10:00 AM A1解困     11-19 11:00 AM 黃永有答案     11-19 12:00 PM 撲克列傳     11-19 01:00 PM 時事中文     11-19 02:00 PM 時事數字     11-19 03:00 PM 時事ENG文     11-19 04:00 PM 日日抵讚     11-19 05:00 PM 黃永有答案     11-19 06:00 PM A1解困     11-19 07:00 PM 撲克列傳     11-19 08:00 PM 時事中文     11-19 09:00 PM 時事數字     11-19 10:00 PM 撲克列傳     11-19 11:00 PM 日日抵讚     11-20 12:00 AM 黃永有答案     11-20 01:00 AM A1解困     11-20 02:00 AM 撲克列傳     11-20 08:00 AM 時事ENG文     11-20 09:00 AM A1解困     11-20 10:00 AM A1解困     11-20 11:00 AM 黃永有答案     11-20 12:00 PM 撲克列傳     11-20 01:00 PM 時事中文     11-20 02:00 PM 時事數字     11-20 03:00 PM 時事ENG文     11-20 04:00 PM 日日抵讚     11-20 05:00 PM 黃永有答案     11-20 06:00 PM A1解困     11-20 07:00 PM 撲克列傳     11-20 08:00 PM 時事中文     11-20 09:00 PM 時事數字     11-20 10:00 PM 撲克列傳     11-20 11:00 PM 日日抵讚     11-21 12:00 AM 黃永有答案     11-21 01:00 AM A1解困     11-21 02:00 AM 撲克列傳     11-21 08:00 AM 時事ENG文     11-21 09:00 AM A1解困     11-21 10:00 AM A1解困     11-21 11:00 AM 黃永有答案     11-21 12:00 PM 撲克列傳     11-21 01:00 PM 時事中文     11-21 02:00 PM 時事數字     11-21 03:00 PM 時事ENG文     11-21 04:00 PM 日日抵讚     11-21 05:00 PM 黃永有答案     11-21 06:00 PM A1解困     11-21 07:00 PM 撲克列傳     11-21 08:00 PM 時事中文     11-21 09:00 PM 時事數字     11-21 10:00 PM 撲克列傳     11-21 11:00 PM 日日抵讚     11-22 12:00 AM 黃永有答案     11-22 01:00 AM A1解困     11-22 02:00 AM 撲克列傳     11-22 08:00 AM A1解困     11-22 09:00 AM 時事中文     11-22 10:00 AM 時事數字     11-22 11:00 AM 撲克列傳     11-22 12:00 PM 日日抵讚     11-22 01:00 PM 黃永有答案     11-22 02:00 PM A1解困     11-22 03:00 PM 撲克列傳     11-22 04:00 PM 時事中文     11-22 05:00 PM 時事數字     11-22 06:00 PM 日日抵讚     11-22 07:00 PM 黃永有答案     11-22 08:00 PM 撲克列傳     11-22 09:00 PM 時事中文     11-22 10:00 PM 時事數字     11-22 11:00 PM 日日抵讚     11-23 12:00 AM 黃永有答案     11-23 01:00 AM A1解困     11-23 02:00 AM 撲克列傳     11-23 08:00 AM A1解困     11-23 09:00 AM 時事中文     11-23 10:00 AM 時事數字     11-23 11:00 AM 撲克列傳     11-23 12:00 PM 日日抵讚     11-23 01:00 PM 黃永有答案     11-23 02:00 PM A1解困     11-23 03:00 PM 撲克列傳     11-23 04:00 PM 時事中文     11-23 05:00 PM 時事數字     11-23 06:00 PM 日日抵讚     11-23 07:00 PM 黃永有答案     11-23 08:00 PM 撲克列傳     11-23 09:00 PM 時事中文     11-23 10:00 PM 時事數字     11-23 11:00 PM 日日抵讚     11-24 12:00 AM 黃永有答案     11-24 01:00 AM A1解困     11-24 02:00 AM 撲克列傳     11-24 08:00 AM 時事ENG文     11-24 09:00 AM A1解困     11-24 10:00 AM A1解困     11-24 11:00 AM 黃永有答案     11-24 12:00 PM 撲克列傳     11-24 01:00 PM 時事中文     11-24 02:00 PM 時事數字     11-24 03:00 PM 時事ENG文     11-24 04:00 PM 日日抵讚     11-24 05:00 PM 黃永有答案     11-24 06:00 PM A1解困     11-24 07:00 PM 撲克列傳     11-24 08:00 PM 時事中文     11-24 09:00 PM 時事數字     11-24 10:00 PM 撲克列傳     11-24 11:00 PM 日日抵讚     11-25 12:00 AM 黃永有答案     11-25 01:00 AM A1解困     11-25 02:00 AM 撲克列傳     11-25 08:00 AM 時事ENG文     11-25 09:00 AM A1解困     11-25 10:00 AM A1解困     11-25 11:00 AM 黃永有答案     11-25 12:00 PM 撲克列傳     11-25 01:00 PM 時事中文     11-25 02:00 PM 時事數字     11-25 03:00 PM 時事ENG文     11-25 04:00 PM 日日抵讚     11-25 05:00 PM 黃永有答案     11-25 06:00 PM A1解困     11-25 07:00 PM 撲克列傳     11-25 08:00 PM 時事中文     11-25 09:00 PM 時事數字     11-25 10:00 PM 撲克列傳     11-25 11:00 PM 日日抵讚     11-26 12:00 AM 黃永有答案     11-26 01:00 AM A1解困     11-26 02:00 AM 撲克列傳     11-26 08:00 AM 時事ENG文     11-26 09:00 AM A1解困     11-26 10:00 AM A1解困     11-26 11:00 AM 黃永有答案     11-26 12:00 PM 撲克列傳     11-26 01:00 PM 時事中文     11-26 02:00 PM 時事數字     11-26 03:00 PM 時事ENG文     11-26 04:00 PM 日日抵讚     11-26 05:00 PM 黃永有答案     11-26 06:00 PM A1解困     11-26 07:00 PM 撲克列傳     11-26 08:00 PM 時事中文     11-26 09:00 PM 時事數字     11-26 10:00 PM 撲克列傳     11-26 11:00 PM 日日抵讚     11-27 12:00 AM 黃永有答案     11-27 01:00 AM A1解困     11-27 02:00 AM 撲克列傳     11-27 08:00 AM 時事ENG文     11-27 09:00 AM A1解困     11-27 10:00 AM A1解困     11-27 11:00 AM 黃永有答案     11-27 12:00 PM 撲克列傳     11-27 01:00 PM 時事中文     11-27 02:00 PM 時事數字     11-27 03:00 PM 時事ENG文     11-27 04:00 PM 日日抵讚     11-27 05:00 PM 黃永有答案     11-27 06:00 PM A1解困     11-27 07:00 PM 撲克列傳     11-27 08:00 PM 時事中文     11-27 09:00 PM 時事數字     11-27 10:00 PM 撲克列傳     11-27 11:00 PM 日日抵讚     11-28 12:00 AM 黃永有答案     11-28 01:00 AM A1解困     11-28 02:00 AM 撲克列傳     11-28 08:00 AM 時事ENG文     11-28 09:00 AM A1解困     11-28 10:00 AM A1解困     11-28 11:00 AM 黃永有答案     11-28 12:00 PM 撲克列傳     11-28 01:00 PM 時事中文     11-28 02:00 PM 時事數字     11-28 03:00 PM 時事ENG文     11-28 04:00 PM 日日抵讚     11-28 05:00 PM 黃永有答案     11-28 06:00 PM A1解困     11-28 07:00 PM 撲克列傳     11-28 08:00 PM 時事中文     11-28 09:00 PM 時事數字     11-28 10:00 PM 撲克列傳     11-28 11:00 PM 日日抵讚     11-29 12:00 AM 黃永有答案     11-29 01:00 AM A1解困     11-29 02:00 AM 撲克列傳     11-29 08:00 AM A1解困     11-29 09:00 AM 時事中文     11-29 10:00 AM 時事數字     11-29 11:00 AM 撲克列傳     11-29 12:00 PM 日日抵讚     11-29 01:00 PM 黃永有答案     11-29 02:00 PM A1解困     11-29 03:00 PM 撲克列傳     11-29 04:00 PM 時事中文     11-29 05:00 PM 時事數字     11-29 06:00 PM 日日抵讚     11-29 07:00 PM 黃永有答案     11-29 08:00 PM 撲克列傳     11-29 09:00 PM 時事中文     11-29 10:00 PM 時事數字     11-29 11:00 PM 日日抵讚     11-30 12:00 AM 黃永有答案     11-30 01:00 AM A1解困     11-30 02:00 AM 撲克列傳     11-30 08:00 AM A1解困     11-30 09:00 AM 時事中文     11-30 10:00 AM 時事數字     11-30 11:00 AM 撲克列傳     11-30 12:00 PM 日日抵讚     11-30 01:00 PM 黃永有答案     11-30 02:00 PM A1解困     11-30 03:00 PM 撲克列傳     11-30 04:00 PM 時事中文     11-30 05:00 PM 時事數字     11-30 06:00 PM 日日抵讚     11-30 07:00 PM 黃永有答案     11-30 08:00 PM 撲克列傳     11-30 09:00 PM 時事中文     11-30 10:00 PM 時事數字     11-30 11:00 PM 日日抵讚     12-01 12:00 AM 黃永有答案     12-01 01:00 AM A1解困     12-01 02:00 AM 撲克列傳    

為我地播種 - 黃永有答案

為我地播種 - 每日精華

為我地播種 - 日日抵讚